ورود ثبت نام
chapematin

فایل لایه باز فاکتور

جهت جلوگیری از دفرمه شدن (تغییر شکل نامتعارف) فاکتور، ابعاد فایل خود را دقیقا منطبق با ابعاد مندرج در زیر، طراحی نموده و سپس ارسال نمایید.

سایز فاکتور افقی عمودی سرچسب فاصله پرفراژ
A6 مشاهده نمونه فاکتور A6 مشاهده نمونه فاکتور A6 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A5 مشاهده نمونه فاکتور A5 مشاهده نمونه فاکتور A5 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A4 مشاهده نمونه فاکتور A4 مشاهده نمونه فاکتور A4 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
A3 مشاهده نمونه فاکتور A3 مشاهده نمونه فاکتور A3 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر
B5 مشاهده نمونه فاکتور B5 مشاهده نمونه فاکتور B5 حداقل ۵ میلی متر فاصله کناره ۱۲ میلی متر

برای دانلود فایل لایه باز فاکتور، در جدول زیر با توجه به سایز بر روی گزینه دانلود کلیک کنید.

پارمونت , طراحی سایت